ShanghaiExpress

www.theshanghaiexpress.com
Liu Xiao in da house #NicoleZhang

Liu Xiao in da house #NicoleZhang

West Nanjing Rd., #Shanghai // #womenswear // #Celine // #accesorries // #theShanghaiExpress

West Nanjing Rd., #Shanghai // #womenswear // #Celine // #accesorries // #theShanghaiExpress

Close up, #white // #pink // #theShanghaiExpress

Close up, #white // #pink // #theShanghaiExpress

Fumin Rd., #Shanghai // #socks // #sandal // #theShanghaiExpress

Fumin Rd., #Shanghai // #socks // #sandal // #theShanghaiExpress

Jiangxi Rd., #Shanghai // #womenswear // #vans // #theShanghaiExpress

Jiangxi Rd., #Shanghai // #womenswear // #vans // #theShanghaiExpress

At DAGA Cafe., #Shanghai // #womenswear // #theShanghaiExpress

At DAGA Cafe., #Shanghai // #womenswear // #theShanghaiExpress

Vivian in the #fittingroom

Vivian in the #fittingroom

Spanish Girl. West Nanjing Rd., #Shanghai // #watch // #hair // #womenswear // #theShanghaiExpress

Spanish Girl. West Nanjing Rd., #Shanghai // #watch // #hair // #womenswear // #theShanghaiExpress

Vicki (在 Suitsupply)

Vicki (在 Suitsupply)